top of page

PRAVILNIKI, NAVODILA TER OSTALI AKTI KzRO

 

Delni zbor sodnikov za delo je 16.02.2007 sprejel Pravilnik RO, Upravni odbor KZS pa je odločitev delnega zbora sodnikov potrdil 07.03.2007. Dvoletno testno obdobje, v katerem je potekalo testiranje ter dopolnitev oz popravki pravilnika je prenehalo veljati z 31.12.2008, s tem datumom je  RO disciplina uradno sprejeta, z vsemi možnimi nazivi.Prvi popravek Pravilnika je bil potrjen na delnem zboru sodnikov 02.02.2008 in na Delnem zboru sodnikov za delo šolanih psov pa dne 23.02.2008. Pravilnik RO je bil sprejet na drugi seji UO KZS 23.04.2008. Naslednji popravek Pravilnika je bil potrjen na delnem zboru sodnikov šolanih psov dne 13.2.2009, kasneje je bil, na Delnem zboru sodnikov za RO dne 24.4.2013, narejen še en popravek pravilnika. Zadnji popravek Pravilnika je bil potrjen na Delnem zboru sodnikov za RO dne 8.3.2014. S tem dnem prenehajo veljati vsa prej veljavna navodila. Vsi strokovni organji KZS ter njene članice morajo spoštovati pravilnik. Določila tega pravilnika so usklajena z Zakonom o zaščiti živali. Pravila veljajo za vse vrste preizkusov (izpite in tekmovanja).

 

>>> Pravilnik RO<<<

 

>>> RO ZNAKI<<< (popravki so bili narejeni pri sledečih znakih: 15, 22, 36, 37)

 

>>> RO ZBORNIK <<<

 

 

Na delnem zboru sodnikov za RO, ki je potekal v Šentjurju pri Celju dne 24.4.2013 so bili, poleg ostalih

sprememb, sprejeti tudi sledeči popravki:


>>> Poslovnik o organizaciji tekmovanj v RO<<<


>>> Smernice sojenja<<<


>>> Obrazec za prijavo RO prireditev<<<

 

>>> Pravilnik za ekipno tockovanje 2019 <<<

 

 

 

Ostalo:

 

>>> Cenik <<<

 

>>> Tabela za izračun na tekmah <<<

 

>>> Organizatorji RO prireditev <<<

 

>>> Razmaki med vajami - proge <<<

>>> Pravila razreda "veteranov" <<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page